პარტნიორები

საქართველოს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების განვითარებისა და მხარდაჭერის ასოციაცია (miso.ge)

ასოციაცია დაფუძნდა 2009 წლის აგვისტოში. მისი დამფუძნებლები არიან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები. ასოციაციის ძირითადი მიზანია ხელი შეუწყოს მიკროსაფინანსო სექტორის განვითარებას და გაძლიერებას საქართველოში, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების უფლებებისა და ინტერესების დაცვა, მათი სამართლებრივი გარანტიებისა და საქმიანობის კორდინაციისთვის ხელის შეწყობა და ა.შ.

ალიანს ჯგუფი ლიზინგი

დაარსდა 2005 წელს. კომპანიის მთავარი საქმიანობა ფიზიკურ პირებისა და კომპანიებისთვის აგრო, ავტო, მიკრო, მცირე და საშუალო ლიზინგ სერვისების მიწოდებაა.

 

,,ალიანს ჯგუფ ჰოლდინგის’’ შვილობილი კომპანიები:

ალიანს ჯგუფი კაპიტალი

დაარსდა 2006 წელს. კომპანიის მთავარი საქმიანობაა ადგილობრივ კომპანიებს დაეხმაროს ინვესტიების მოზიდვაში და გაუწიოს კონსულტაცია სტრატეგიული განვითარების, სხვა კომპანიების შემოერთებისა და მოზიდული ინვესტიციების მართვის საკითხებში


ალიანს
ენერჯი

დაარსდა 2011 წელს. კომპანიის მთავარი საქმიანობა განახლებადი ენერგო პროექტების განვითარება და სხვადასხვა ზომის ჰიდრო ენერგო სადგურების მშენებლობა და მართვა.

ალიანს
ჯგუფი ფროფერთი

დაარსდა 2011 წელს. კომპანიის მთავარ საქმიანობას წარმოადგენს ფიზიკური პირებისა და კომპანიებისათვის მომსახურების გაწევა  უძრავი ქონების, ქონების მართვის, ტექნიკური შეფასების, ქონების შეფასებისა და კონსულტაციების დარგში.

ალიანს
ჯგუფი აი–თი

დაარსდა 2010 წელს. კომპანიის მთავარ საქმიანობას წარმოადგენს ქსელის დიზაინი, პროგრამული უზრუნველყოფა და კონსალტინგი.

ეროვნული საკრედიტო ინფორმაციის ბიურო

დაარსდა 2002 წელს. კომპანია არის ლიდერი ბიზნეს ინფორმაციის სფეროში. NCIB ადგილობრივ და უცხოელ ინვესტირებს სთავაზობს სანდო ბიზნეს ინფორმაციას და ასევე ინფორმაციას ქვეყანაში ინვესტიციების შესაძლებლობების შესახებ. NCIB–ის ბაზა მოიცავს ყოველდღიურად განახლებად ინფორმაციას საქართველოში დარეგისტრირებული კომპანიების შესახებ.

ვალუტის კურსი
GEL
სესხის კალკულატორი
კონტაქტი
თბილისი
მ. კოსტავას ქ. N 47/57
ტელ.: 242 2000
ზუგდიდი
კიკალიშვილის ქუჩა #1
ტელ.: 242 2000 (2600)
ბათუმი
ი. აბაშიძის ქ. 2
ტელ.: 242 2000 (2800)
© 2012-2017 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ალიანს ჯგუფი. ყველა უფლება დაცულია.