პროდუქტები

AGM კლიენტებს სთავაზობს სხვადასხვა ტიპის სესხს, რომელიც ეხმარება მათ ბიზნესის განვითარებაში,  საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაში, ოჯახის წევრებისთვის განათლების უზრუნველყოფასა და ჯანმრთელობის დაცვაში. AGM კლიენტებს სთავაზობს ბიზნეს სესხებს, რათა დაეხმაროს მათ წამოიწყონ ან განავითარონ არსებული ბიზნესი.

AGM სთავაზობს მომხმარებლებს ხელსაყრელ საფინანსო პირობებს:

  • სესხის გაცემის ეფექტური პროცედურები
  • სესხები 100 დან–50 000 ლარამდე
  • სესხის ვადა - მაქ. 48 თვემდე
  • სესხის დაფარვის მოქნილი გრაფიკი
  • საგანმანათლებლო პროგრამები

ბიზნეს სესხე - შექმნილი მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის ბიზნესებისთვის, რომლებსაც სჭირდებათ საბრუნავი კაპიტალი ახალი საქმის წამოწყების ან არსებულის გაფართოებისათვის.

აგრო სესხები - სესხები, რომლებიც შექმნილია სხვადასხვა სოფლის–მეურნეობის საქმიანობის დასაფინანსებლად, მარცვლეულის მოყვანისათვის, საქონლის შესყიდვისათვის და ა.შ.

სამომხმარებლო სესხები - შექმნილია მომხმარებლების სხვა და სხვა საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით, როგორიცაა: გააუმჯობესონ საცხოვრებელი პირობები, დააფინანსონ საგანმანათლებლო საჭიროებები, სხვ.

ეკო სესხი – შექმნილი ბინის, სახლის ან სამუშაო ადგილის სარემონტო სამუშაოების, და ასევე ავტომობილის ბუნებრივი აირის მოხმარებაზე გადაყვანის ხარჯების დასაფინანსებლად, ენერგო ეფექტურობის გასაზრდელად.

სესხის პორტირება - ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის, რომლებსაც სურთ სხვა საკრედიტო ორგანიზაციების ერთი ან რამოდენიმე დავალიანებების დაფარვა უკეთესი პირობებით.

ვალუტის კურსი
GEL
სესხის კალკულატორი
კონტაქტი
თბილისი
მ. კოსტავას ქ. N 47/57
ტელ.: 242 2000
ზუგდიდი
კიკალიშვილის ქუჩა #1
ტელ.: 242 2000 (2600)
ბათუმი
ი. აბაშიძის ქ. 2
ტელ.: 242 2000 (2800)
© 2012-2017 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ალიანს ჯგუფი. ყველა უფლება დაცულია.