სესხის პორტირება

სესხის პორტირება - ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის, რომლებსაც სურთ სხვა საკრედიტო ორგანიზაციების ერთი ან რამოდენიმე დავალიანებების დაფარვა უკეთესი პირობებით.

პირობები
რაოდენობა GEL/USD 500-5,000
საპროცენტო განაკვეთი (წლიური) 24% –დან
სესხის დაფარვის ვადა 3 – 36 თვე
წინასწარ დაფარვის ჯარიმა 0.5%–დან 2%–მდე

სესხის გაცემისას, მსესხებლის სურვილით დასაფარ თანხას შესაძლებელია დაემატოს მაქსიმუმ 1500 ლარი.

გადაფარეთ ყველა სესხი ჩვენთან!

ვალუტის კურსი
GEL
სესხის კალკულატორი
კონტაქტი
თბილისი
მ. კოსტავას ქ. N 47/57
ტელ.: 242 2000
ზუგდიდი
კიკალიშვილის ქუჩა #1
ტელ.: 242 2000 (2600)
ბათუმი
ი. აბაშიძის ქ. 2
ტელ.: 242 2000 (2800)
© 2012-2017 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ალიანს ჯგუფი. ყველა უფლება დაცულია.